ആദ്യമായി എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്?

ബ്രാൻഡുകളെയും ഉത്പന്നങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്.

What is Digital marketing

ആദ്യമൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ മാര്കെറ്റിങ്ങിന് വലിയ പ്രചാരം ഇല്ലാരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാറിമറിഞ്ഞു. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കു അനുസരിച്ചു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് 2017 ഇൽ 1.5 ലക്ഷം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

timesofIndia-DM-Jobs

ഇപ്പൊ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്തേക്ക് മാറാൻ നിർബനധിതരായിട്ടുണ്ട്. $68 billion ഡോളർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. മറ്റു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഒരു 5-6 % ഗ്രോത് റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ 40% ഇൻഡസ്ടറി ബൂമിങ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർകെറ്റിംഗിന് അവകാശപ്പെടാൻ ഉള്ളത്.

ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്തെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ?

വിവിധ മേഖലകൾ

 • ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
 • സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (SEO)
 • സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്(SMM/SMO)
 • കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ
 • കോപ്പി റൈറ്റർ
 • സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റർ(SEM)
 • Digital Marketing Job categories

  1)ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ

  ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാർക്ക് 5 മുതൽ 5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ജോലി  ലഭിക്കും. വിദഗ്ദ്ധർക്കായി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് ജോബ് അവസരങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സംഘത്തെ നയിക്കുകയും കമ്പനി മാർക്കറ്റിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് . ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻറെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും അവർ ഉത്തരവാദികളാണ്.

   

  ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വിദഗ്ധരുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് ശമ്പള പാക്കേജ് പരിചയ സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു  വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രഷേർക്കു 15000-25000 രൂപയൊക്കെ മാസം നേടാൻ സാധിക്കും.

  2)സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (SEO)

സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ (SEO) എന്ന വാക് നമ്മളിൽ പലരും മികച്ച രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ(ഗൂഗിൾ ) നൽകുന്ന സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ  ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെയോ വെബ് പേജിന്റെയോ റാങ്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ  കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലി ആണ് SEO എന്ന് പറയുന്നത് . സമീപകാല ട്രെൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിക് SEO ടെക്നോളിക്കും  PPC എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള  ലാഭം 27 ശതമാനമായി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് . ഈ പ്രവണതകൾ അനുസരിച്ച്, SEO മേഖലയിൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ്

സെർച്ച്  എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസർ (SEO എക്സിക്യൂട്ടീവ്)

Google AdWords കാമ്പെയ്നുകളിൽ പണം ചെലവിടുന്നതിനു പകരം, നല്ല സെർച്ച്  എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനോടൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് Google- ൽ നിന്ന് സൌജന്യ ട്രാഫിക്ക് ലഭിക്കും. ഇതാണ് SEO എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട അതിശയകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഒരു എസ്.ഇ.ഒ അഥവാ എക്സിക്യുട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ SEO expert ന്റെ  ചുമതലകൾ കീവേഡ് റിസേർച്ച്, പേജുകൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുക , user experience ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, വെബ്മാസ്റ്റർ ടൂളുകൾ, ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോൺടെന്റ്  മാനേജ്മെൻറ്, മറ്റു പല മേഖലകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് .

Best SEO tools

ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ : ഒരു SEO വിദഗ്ദ്ധൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള SEO ഉപകരണങ്ങളെ മാർക്കറ്റിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു വിദഗ്ധനായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിജിറ്റൽ വിപണനക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന SEO ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് Moz.com ആണ്. ലഭ്യമായ ടൂൾസ് വച്ച് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു SEO വിദഗ്ദ്ധന് സ്‌കിൽസ് അത്യാവശ്യമാണ് . ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാർക്ക് SEO Experts  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂരിഭാഗം  SEO Experts ഉം ഒരു ടീമിനെ  നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല, പകരം ഒറ്റക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻ ഓർഗാനിക്  SEO

ഫ്രീ ടൂൾസ് , കോൺടെന്റ് മാനേജ്മെൻറ് , വെബ് സൈറ്റ് മെറ്റാ റ്റാഗ്സ്, ബാക് ലിങ്ക്സ് , സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ വെബ് സൈറ്റോ ,അനുബന്ധ പ്രൊഡക്റ്റുകളോ സെർച്ച് എൻജിനിൽ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഓർഗാനിക് SEO .

ഡിസ്പ്ലേ ആഡ്‌സ് , ഗൂഗിൾ ആഡ് വേർഡ്‌സ്‌ , പെയ്ഡ് ന്യൂസ് റീലീസ്സ് , പെയ്ഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ , പെയ്ഡ് വീഡിയോ പ്രൊമോഷൻ , പെയ്ഡ് കോൺടെന്റ് പ്രൊമോഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്‌സോ, ബ്ലോഗ്‌സോ ഒക്കെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വരുന്നതിനെ ആണ് ഇൻ ഓർഗാനിക് സീക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ റിസൾട്സ് ലഭിക്കാൻ ഇൻ ഓർഗാനിക് SEO പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നല്ലതു.

Organic and InOrganic SEO

3) സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്

സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ വഴി വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയും നേടാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇടപാടും സംബന്ധിക്കുന്ന ജോലിയാണ്. വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലുടനീളം പങ്കുവെക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ലക്ഷ്യം.

Social Media Marketing

ഒക്ടേൻ റിസേർച്ച് 2016 ന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കാണ്  ഏറ്റവും കൂടുതൽ Customer Engagement നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് (46%). കൂടാതെ 2016 ൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്‌പെൻഡിന്റെ പട്ടികയിൽ 66 ശതമാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്.

നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റ്ഗിൽ  നിങ്ങളുടെ career സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർഷിക ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

4) കോൺടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ്

ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി  വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ഓടിയൻസിലേക്ക്  ഉചിതവുമായതും പ്രസക്തവുമായ കോൺടെന്റ്  സൃഷ്ടിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും  ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്.

ഡിമാൻഡ്മെട്രിക് പറയുന്നത്, പരമ്പരാഗത വിപണനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കോൺടെന്റ്  മാർക്കറ്റിങ് 62% ചെലവ് കുറഞ്ഞതും  3 മടങ്ങ് ലീഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് കോൺടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ്  ന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ

കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡിന്റെ കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയ്‌ഗ്‌നിങ് ന്റെ  ഉത്തരവാദികളാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ബ്ളോഗ്, ഡ്രിപ്  മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പയിനുകൾ, ലാൻഡിംഗ് പേജ്  കോപ്പിറൈറ്റിംഗ്, ഇബുക്ക് പബ്ലിഷൻസ്, ഗസ്റ്റ് ബ്ലോഗിംഗ്, വീഡിയോ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇ-മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് , കൂടാതെ PR  മാനേജ് ചെയ്യലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

content-marketing-manager

നിങ്ങൾ കോൺടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാരോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡിനോടൊ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

ഒരു കോൺടെന്റ്  മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ  വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്രീലാൻസിങ്ങ്. അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും.

കോൺടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാർക്ക്  കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ പരിചയം ആവശ്യം ആണ്.ഫ്രഷേസിനെയും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

content marketing manager job description

വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത: യോഗ്യതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ വിപണന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും എംബിഎയും നിങ്ങളുടെ കോൺടെന്റ്മാ ർക്കറ്റിംഗ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ആവശ്യമില്ല.

5) കോപ്പി റൈറ്റർ

ഒരു കോപ്പിറൈറ്ററിന്റെ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിശാലമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റർ ആകണം എങ്കിൽ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിലെ പല ആളുകളുമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം.

കോപ്പി റൈറ്ററിന്റെ ജോലി  പരസ്യ പ്രമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകളിൽ എഴുതുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ബ്രോഷറുകളോ, ബിൽ ബോർഡുകളോ, വെബ്സൈറ്റുകളോ,ഇമെയിലുകളോ, പരസ്യങ്ങളോ കാറ്റലോഗുകളിലോ ഒക്കെയുള്ള എഴുത്തിന്റെ  ഉത്തരവാദികളാണ് കോപ്പി റൈറ്റേഴ്‌സ് . ഈ കോപ്പി “പകർപ്പ്” എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റർ “അച്ചടിയിലെ സെയിൽസ്മാൻ” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ആവശ്യമുള്ള കഴിവുകൾ : ഒരു കോപ്പിറൈറ്റർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നായിരിക്കണം. Sales Funnel  ക്രീയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് അദ്ദേഹം / അവൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

6)സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റർ / സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

കമ്പനിയുടെ വലിപ്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റർ ന്റെ  ചുമതലകൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ, ഇത് പുറത്തുള്ള  ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിക്ക് outsource ചെയ്യും , അവർ ചെയ്ത ജോലികൾക്ക് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, വലിയ കമ്പനികൾ വരുമ്പോൾ, അവർ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വിപണനക്കാർക്കായി ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (എസ്.ഇ.എം. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്) ഉണ്ട്.

സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മാനേജർമാർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർമാരോടായിരിക്കും . മാർക്കറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്, വിശകലനം, കീവേഡ് ഗവേഷണം, ബിഡ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്പ്ലിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പരസ്യ കാമ്പെയ്നുകൾ, Ad  കോപ്പിറൈറ്റിംഗ് മുതലായവയിൽ നിന്നും ലീഡുകളും ക്ലിക്കുകളുടെ എണ്ണവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്.

കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വാർത്തകൾക്കായി Contact ഇവിടെ ചെയ്യാം

Follow Me at FACEBOOK

Join my FaceBook Group here

Watch Digital Marketing Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *